ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร? เพศไหน! รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร?
อายุระหว่าง 15 - 60 ปี ขอให้เสียงดีและกล้าแสดงออก

ไฟล์ .pdf สำหรับ Acrobat, Microsoft Edge, Firefox

BG01

สถานที่จัดการประกวด

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

แพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
 • วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดนครราชสีมา
 • วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คัดเลือก ณ ศูนย์การค้า แพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง
 • วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุบลราชธานี
 • วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดพิษณุโลก
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 คัดเลือก ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ วุฒิการศึกษา อายุระหว่าง 15 – 60 ปี สัญชาติไทย
 • ผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อน หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองพร้อมทั้งเซ็นรับรองเอกสาร
 • ผู้สมัครต้องไม่เคยมีผลงานในเชิงพาณิชย์มาก่อนหรือมีพันธะผูกพันกับสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

หลักฐานการสมัคร

เทปบันทึกเสียงร้อง หรือคลิปการร้องเพลงในบทเพลงที่ถนัด 1 เพลง

ใบสมัคร จำนวน  1  ฉบับ

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ช่องทางการรับสมัคร

เฟสบุ๊คแฟนเพจ : การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย  หรือ
www.facebook.com/looktungcontestthailand

ส่งมาที่ E-mail : looktungcontestthailand@gmail.com, contest@looktungcontestthailand.com

สำนักงานประชาสัมพันธ์ทุกจังหวัด

สมัครในพื้นที่ก่อนวันออดิชั่น 1 วัน

กำหนดการเปิด-ปิด รับสมัคร ออนไลน์

 • ครั้งที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา วันนี้ – 30 มกราคม 2562
 • ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง วันนี้ – 6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 4 จังหวัดนครปฐม วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562
 • ครั้งที่ 7 จังหวัดสงขลา วันนี้ – 13 มีนาคม 2562
 • ครั้งที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันนี้ – 20 มีนาคม 2562
 • ครั้งที่ 9 กรุงเทพมหานคร วันนี้ – 27 มีนาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ขอขอบคุณ

© 2562 “การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย” กสทช. , กรมประชาสัมพันธ์ สงวนลิขสิทธิ์.